Mesures Covid-19

Us detallem les mesures d’higiene, desinfecció i d’ús de les diferents instal·lacions del càmping per tal de protegir la seguretat i la salut dels nostres clients davant la Covid-19.

RECEPCIÓ

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.
 • Serà obligatori l’ús de mascareta
 • Es limitarà l’entrada a recepció i es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig. El contacte quedarà limitat mitjançant mampares protectores.
 • Es facilitarà gel desinfectant a l’entrada
 • Es netejaran i desinfectaran les superfícies després de l’atenció a cada client. 
 • Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans i després d’entregar-se i el check-in a recepció l’haurà de fer una sola persona. 
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta.

SERVEIS SANITARIS

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.
 • Serà obligatori l’ús de mascareta
 • Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig
 • Es facilitarà gel desinfectant a l’accés. 
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la normativa vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

ZONES COMUNES

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.
 • Serà obligatori l’ús de mascareta
 • Es facilitarà gel desinfectant a l’accés
 • Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la normativa vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.
 • Es prohibeix beure directament de les fonts. Caldrà desinfectar-se les mans abans i després de cada ús. 

BUNGALOWS

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries.
 • Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, mobles, electrodomèstics, portes i manetes, etc. 

BAR-RESTAURANT-BOTIGA

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.
 • Serà obligatori l’ús de mascareta
 • Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig. Es garantirà aquesta distància també en les consumicions a la barra.
 • El client disposarà de gel desinfectant a l’entrada.
 • Desprès de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires, barra, etc.).
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la normativa vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com portes i manetes, piques, aixetes, etc.

PISCINA

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries i s’informarà de les mesures i aforaments amb cartells.
 • Serà obligatori l’ús de mascareta
 • Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig
 • Es facilitarà gel desinfectant a l’accés.
 • Si és necessari, s’establirà un sistema de torns per a l’ús de la piscina. Es fixarà una calendari setmanal amb franges horàries rotatives i l’aforament es controlarà mitjançant polseres intransferibles que es lliuraran en el moment del check-in.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja i es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte.